Logo biura rachunkowego K&M Wrocław

Pełna obsługa księgowo-programistyczna


Prowadzenie ksiąg rachunkowych


 • Ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
 • Ewidencjonowanie środków trwałych, włączając miesięczne naliczanie amortyzacji.
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku dochodowego (CIT).
 • Sporządzanie bilansów, rachunków zysków i strat.
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem.
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika.


Prowadzenie ksiąg rachynkowych, Księgowość, biuro rachunkowe Wrocław.


PKPiR, ryczałt, karta podatkowa


 • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtu, karty podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie deklaracji i rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), oraz podatku dochodowego (PIT).
 • Ewidencjonowanie środków trwałych oraz opracowanie planu amortyzacji.
 • Reprezentacja przed urzędami w zakresie objętym udzielonym pełnomocnictwem.
 • Prowadzenie korespondencji z urzędami w imieniu Podatnika.


PKPiR ryczałt, księgowość, biuro rachunkowe Wrocław

Kadry i płace


 • Tworzenie umów o pracę, cywilnoprawnych (zlecenie, o dzieło).
 • Prowadzenie akt osobowych osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz dokumentacji kadrowej osób współpracujących na podstawie umów cywilnoprawnych.
 • Prowadzenie procesów kadrowo-płacowych począwszy od pomocy przy zatrudnieniu pracownika po formalności związane z rozwiązaniem stosunku pracy.
 • Tworzenie list płac dla umów o pracę jak i dla umów cywilnoprawnych.
 • Tworzenie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS, oraz PIT 4 i PIT 11.
 • Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem, Skarbowym, Powiatową Inspekcją Pracy oraz innymi organami Państwowy.


biuro rachunkowe Wrocław, kadry i płace, księgowość, PIT

Dodatkowe usługi Kadrowo-Płacowe • Weryfikacja teczek osobowych.
 • Weryfikacja umów o pracę oraz cywilnoprawnych i ich rozliczeń.
 • Weryfikacja dokumentów rejestracyjnych i rozliczeniowych do ZUS.
 • Weryfikacja ewidencji czasu pracy.
 • Weryfikacja naliczeń wynagrodzeń.


Dodatkowe usługi Kadry i płace, PIT, Wrocław, Biuro rachunkowe

Zapytaj o wycene